O nás

O nás

Společnost VENIVICI s.r.o. tvoří tým několika mladých lidí, kteří se spojili, aby dali dohromady své znalosti jak z oblasti marketingu na internetu, tak své zkušenosti z praxe. Toto společné know-how využíváme každý den a neustále jej rozšiřujeme o nové poznatky z tak dynamického oboru, jakým je internet. Díky úzké spolupráci s našimi klienty dosahujeme společnými silami cílů, které jsme si stanovili.

Naše hodnoty

CÍL

Na začátku každé kampaně nebo projektu je stanovení cílů, kterých by mělo být dosaženo. Jen takto mužeme stanovit správnou strategii a jednotlivé kroky, které povedou k dosažení cíle. Jedině takto změříme výsledek a efektivitu naší práce.

KVALITA

Abychom dosáhli vytyčených cílů, pracujeme vždy na 100%. Výsledkem kvalitně odvedené práce je spokojenost všech zúčastněných stran. Díky tomu s námi klienti dlouhodobě nebo opakovaně spolupracují.

OTEVŘENOST

Jsme otevření informacím, které se k nám každou vteřinu dostávají. Díky tomu vnímáme přání a potřeby našich klientů někdy i dříve, než je vysloví. Otevřenost je pro nás důležitá také v komunikaci v týmu a s klienty.

PARTNERSTVÍ

Naše klienty, spolupracovníky i dodavatele bereme jako obchodní partnery. Rovnocenný přístup přináší oběma stranám nesporné výhody a přispívá k rychlejším postupům v překonávání překážek.

PRUŽNOST

Dělat věci dobře nestačí, je potřeba dělat je perfektně. K tomu je zapotřebí pružnost. Snažíme se vždy přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým požadavkům. Spokojenost obou stran je požadovaným výsledkem.

OHLEDUPLNOST

Záleží nám na dobrých vztazích s klienty, obchodními partnery i zaměstnanci. Proto se vzájemně respektujeme, nacházíme kompromisy a snažíme se vytvářet pohodovou atmosféru.

ODBORNOST

Je to toho dost, co známe a umíme. Ale to nestačí. Stále se vzděláváme, objevujeme, ověřujeme nové metody v praxi a dělíme se o to s klienty.
Kontrolní text


VENIVICI s.r.o., Tupolevova 466, 199 00 Praha - Letňany | tel.: +420 774 765 255 | e-mail: info@venivici.cz